Over de Brassbandschool


Het optreden van de Brassbandschool Rotterdam op Music Matters Day N Night was een groot succes! Dank aan alle leerlingen voor een geslaagd optreden. Kijk op onderstaande link voor een live film verslag het optreden.

Over de brassbandschool

HaFaBra is nog altijd de grootste amateur-muziekpraktijk in Nederland. Het landschap is alleen niet meer hetzelfde als vroeger. Terwijl de constante ledenaanwas bij Nederlandse HaFaBra steeds minder vanzelfsprekend is, winnen Antilliaanse en Zuid-Amerikaanse brassbands met hoge snelheid terrein. Hun aantal groeit, vooral in de grote steden waar zij behalve een culturele ook een belangrijke sociale functie vervullen. Het aantal (goede) blazers in deze bands is echter naar verhouding klein; de brassbands zijn eigenlijk hoofdzakelijk drumbands. Door de kleine groep blazers, die bij verschillende bands meespelen, blijft talentontwikkeling achterwege. Een gerichte aanpak is nodig om het aantal koperblazers te vergroten en de professionaliteit van het Nederlandse HaFaBra circuit en de opkomende cultuur van de Antilliaanse brassbands nader bij elkaar te brengen. De Brassbandschool biedt lessen, coaching en repetitieruimte aan brassbands zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Doelen:

1. Het verbeteren van de muzikale kwaliteit van brassbands in Nederland
Hoe? Door blazers op te leiden en te begeleiden, door bandleiders didactisch te versterken en door toevoeging van een competitief element.

2. Het vergroten van het aantal blazers in brassbands
Hoe? Door de status van blazers binnen de band te verhogen, door het repertoire voor hen uitdagend en interessant te maken, door het inschakelen van rolmodellen.

3. De doorstroom van het informele brassbandcircuit naar het reguliere circuit bevorderen
Hoe? Door een verband te leggen tussen studenten en docenten van de opleiding en muzikanten van de brassbands, door de opleiding te vernieuwen, door talenten voor de opleiding te scouten in de brassbands.